Kak Vitka Chesnok vyoz Lyokhu Shtyrya v dom invalidov

Russia, 2018
Regia: Aleksandr Khant
Kak Vitka Chesnok vyoz Lyokhu Shtyrya v dom invalidov รจ un film del 2018 diretto da Aleksandr Khant.

Georgiy Kudrenko e Evgeniy Tkachuk in "Kak Vitka Chesnok vyoz Lyokhu Shtyrya v dom invalidov" (2018)