Nils Öhlund

Nils Öhlund è un attore conosciuto per "Sauveur Giordano" (2001), "Quasi niente" (2000) e "Mes amis, mes amours" (2008).

Julien Baumgartner e Nils Öhlund in "À cause d'un garçon" (2002)
Altri interpreti: Julien Baumgartner

Nils Öhlund in "À cause d'un garçon" (2002)